Frequently Asked Questions

โรงงานที่รับผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนำไปติดแบรนด์ที่มีอยู่แล้วของลูกค้า

ทางโรงงานรับผลิตทั้งงานเงิน และ งานทองค่ะ มีให้เลือกดังต่อไปนี้

  • Silver 925 (เงินแท้ 92.5%)
  • Gold 9K (ทองแท้ 9K)
  • Gold 10K (ทองแท้ 10K)
  • Gold 14K (ทองแท้ 14K)
  • Gold 18K (ทองแท้ 18K)

ทางโรงงานจะออกใบรับรองรายละเอียด%ทอง ฟรี! โดยแนบให้กับทางลูกค้าตอนที่ส่งสินค้า

ลูกค้าสามารถนำส่งกลับมา ล้างฟรี! ตลอดอายุการใช้งาน (ไม่รวมค่าจัดส่ง) แต่ถ้าลูกค้าจะทำการชุบทองใหม่จะมีค่าบริการตามขนาดของสินค้า